• Mở sự kiện

Thông tin!

Máy Chủ 11 - Hoàng Kim

Train wcoin - Event 24/24 - Train đồ exl và ngọc tỉ lệ rớt cực cao - Treo OFF

Alpha Test: 19h00 2/11/2023 - Open Beta: 19h00 4/11/2023

Thông tin Server

 • Exp : 1000x - Exp master : 20x
 • Tỉ lệ Drop : 40% - Ngọc và đồ Exl Drop Nhiều
 • Phiên bản : Season 6.9
 • Có NPC hỗ trợ buff
 • Max Wing SS8 - Đồ 400 Socket ( có nâng cấp )
 • Tham Gia Sự Kiện Và Train Quái Nhận Wcoin
 • Thanh lý exl rác ra wcoin
 • Giới Hạn 3 Acc / 1 PC / IP
 • Tỉ lệ drop lông vũ + hhht máp icarus 5%
 • Alpha Test : 19h00 2/11/2023
 • Open Beta : 19h00 4/11/2023

Thông tin tạo nhân vật

 • --- Alpha Test ---
 • + Level : 400
 • + Point : 65.000
 • + Zen : 1.000.000.000
 • + Gcoin : 100.000.000
 • + Wcoin : 100.000.000
 • + Không giới hạn Reset
 • --- Open Beta ---
 • + Level : 400
 • + Point : 10.000
 • + Zen : 1.000.000.000
 • + Giới hạn reset 10 lần / 1 ngày - giảm dần theo thời gian

Thông tin Sub

Sub 0 1 - 3 2 - 4 6
Quái vật Không
Giao dịch
Treo OFF Không Không Không
PK (PvP) Không Không
Bày bán Không Không Không
Chao Golbin Không Không Không
Sự kiện Không Không

Lộ trình phát triển

Thời gian Mở tính năng / Sự kiện Ghi Chú
Ngay Sau OPEN Train điểm wcoi Train tại máp : Kanturu Core (K4)
Ngay Sau OPEN Train điểm danh vọng Nhận vé train danh vọng tại NPC loren sever 1
Ngay Sau OPEN Train lông vũ + hhht Train tại máp icarus - tỉ lệ rớt 5%
Ngay Sau OPEN Train ngọc + đồ exl Rớt toàn bộ các máp tỉ lệ rớt cực cao
8 Ngày Sau Open Mở công thành chiến lần 1 Giới hạn reset giảm 5 lần / 1 ngày
17 Ngày Sau Open Mở đua top tuần lần 1 Sẽ được tổ chức hàng tuần
24 Ngày Sau OPEN Drop nguyên liệu wing 2.5 Rớt tại tất cả các boss lớn
31 Ngày Sau OPEN Drop đồ thần 380 Giới hạn reset giảm 2 lần / 1 ngày
45 Ngày Sau OPEN Mở nâng cấp đồ 400 và sói tinh HK Nâng cấp lên cấp 2 và cấp 3
65 Ngày Sau OPEN Drop nguyên liệu quay wing 3 Rớt tại các boss lớn
90 Ngày trở lên Drop sét thần Chaos Drop nguyên liệu quay wing ss8 và nguyên liệu quay vkr3

Thông tin cần biết

Tính năng / Item Cách nhận Thông tin
Đồ thần Kiếm tại kundun, boss class, CC Hệ thống đồ thần mới, có sét ring pen ke-al, alpha, omega, chaos
Vũ khí rồng Săn boss, ném box Tăng thêm dame , có thể nâng cấp lên vkr2 và vkr3
Train điểm danh vọng Nhận vé tại NPC Lorencia sever 1 Train nhận nhiều điểm danh vọng
Train wcoin Train tại máp Kanturu 4 Train tại các sever 1 2 3 4
Ép dòng exl Kiếm ngọc exl đập đồ Ngọc exl 5% ném box kundun 1 đến 5 - ngọc 100% kiếm tại các event và ném hộp quà
Đổi đồ exl rác Train hoặc ném box ra exl rác Mang tới máy chaos xoay 4 món exl rác ra wcoin

Alpha Test: 19h00 ngày 2/11/2023 - Open Beta: 19h00 ngày 4/11/2023

Hệ thống sự kiện trong Game

< <